ovaltine sandwiches

Wednesday, September 24, 2008

Dang's SMS

Sept. 22, 2008, 11:04 pm

Ngayong gabi sa Emmy's, wala na yata akong narinig na acceptance speech na di pinupuri at pinapasalamatan ang mga manunulat para sa TV. Wala man tayo sa Emmy, here's to you, Dakilang Manunulat. 'Di man n'yo madalas marinig ang pangalan n'yo sa listahan ng pinupuri at pinapasalamatan para sa isang show, 'di man kayo ang kumikita nang malaki, kayo ang puso, kaluluwa, at utak ng isang palabas. Keep the faith, writers! :-)

This made me smile. 'Di man ako manunulat ng drama show--mostly I write spiels, stand-uppers and voice-overs for tele-magazine shows-- this message affirmed me as a writer for TV. :-)

1 Comments:

  • hey we missed you sa food tasting ng RnR. be there sa soft opening on nov 18 ok? misses!

    By Blogger LingBling, At 1:56 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home